preloader
PSİKOLOJİK TESTLER

Psikolojik testler bireyin davranışlarını yorumlar, bunu hem diğer insan davranışlarıyla, hem de bireyin değişik zamanlardaki davranışlarıyla karşılaştırır.

PSİKOLOJİK TESTLER NEDİR? NE İŞE YARAR?

Psikolojik testler bireyin davranışlarını yorumlar, bunu hem diğer insan davranışlarıyla, hem de bireyin değişik zamanlardaki davranışlarıyla karşılaştırır. Bireylerin kişisel özelliklerini, bilişsel yeteneklerini, davranış ve düşünce yapılarını birtakım psikolojik yöntemler ile saptama süreci, psikolojik değerlendirme olarak adlandırılır.

The psychiatrist is recording the patient's mental symptoms. Inq

Amaç

Psikolojik testler kişinin zihinsel, duygusal ve davranışsal özellikleriyle ilgili ölçüm yaparlar.  Testler belli standartizasyon ve normları sağlamış olmalıdır.  Testin yapılma amacını sağlayıp sağlamadığı, bir testin geçerliliğini gösterir. Test, ne amaçla geliştirilmişse o amaç için kullanılmalıdır.

BİZ HANGİ TESTLERİ UYGULUYORUZ?

Testleri bu noktada ikiye ayıracağız; projektif ve objektif testler olarak. Projektif testler, dolaylı bir yöntem olup, birey verdiği cevapların önemini bilmez. Soruları özgürce, kendine göre istediği şekilde cevaplar. Evet, hayır gibi kısıtlı cevaplar yoktur. Şahsın kişiliğini bütün olarak değerlendirir. Objektif testler,  testi uygulayanın bireysel fikirlerinden bağımsız olur. Her durumda testi kim uygularsa uygulasın aynı sonuçlar alınır. Testler belli standartizasyon ve normları sağlamış olmalıdır. Yani, kullanılan materyal ve puanlama önceden bellidir. Test güvenilir olmalıdır. Yani test tekrarlandıkça puanlar sabit kalmalıdır. Test geçerli olmalıdır. Ölçülmek istenen özelliği ölçebilmelidir. Testin yapılma amacını sağlayıp sağlamadığı, bir testin geçerliliğini gösterir.

Psikolojik Test ihtiyacınız olduğunu mu düşünüyorsunuz?

The psychiatrist is recording the patient's mental symptoms. Inq