preloader

Aile ve Çift Danışmanlığı

Closeup couple hands having conversation with psychologist

Aile, hem bireysel hem de toplumsal açıdan birçok işlevi olan, bu işlevleri yerine getirebildiği ölçüde varlığını sürdüren ve sürdürecek olan en küçük toplumsal kurumdur. Aile terapisi, ailelerde ortaya çıkan işlev bozukluklarının ele alınmasına dayanan bir terapidir. Bireysel terapilerden farklı bir çalışma yöntemi vardır. Terapide bireysel psikopatoloji değil, aile üyelerinin ilişkileri, iletişimleri ve ailenin işlevselliği üzerinde çalışılır. 

Hangi Durumlarda Aile Görüşmesi Yapılması Gerekir?

Aile veya evlilik problemleri varsa,

Ailede yaşanan bir kriz durumu varsa (hastalık, iş kaybı, ölüm, aile üyelerinden birinin evden ayrılması gibi),

Aile üyelerinden birisi sorunu aileyle ilgili bir konu olarak anlatıyorsa,

Cinsel sorunlar söz konusuysa,

Eşzamanlı olarak birden fazla aile üyesi psikiyatrik tedavi alıyorsa,

Aile üyelerinden birinin sorunu düzelirken diğerinde belirtiler ortaya çıkıyor ve ilişkiler bozuluyorsa,

Aldatma, aldatılma,

Duygusal ihmal,

Boşanma ve boşanma sonrası destek,

İş ve özel hayat dengesizliği.

bulb
happy couple
arrows
arrows

AİLE İLE YAPILAN GÖRÜŞMELERDE NELER ELE ALINIR?

  • Başvuruya neden olan sorun
  • Roller ve Kurallar
  • Duygular
  • İletişim
  • Üst Sistemler

Aile Danışmanlığı Neden Önemlidir?

Bazı anlarda sorunla başa çıkma becerimiz azalır ve üçüncü bir kişinin müdahalesine gereksinim duyarız. Problemler görmezden gelinirse başka sorunlarla beraber daha kuvvetli sonuçlar doğuracaktır. Bazı travmaların nesiller boyu aktarılmaması, rollerin karıştırılmaması ve iletişimin sağlıklı tutulabilmesi için aile danışmanlığı önemlidir.

rocket